Yurtdışında tıp okumak

Çok iş metafizik geleneğin söylemini tartışmaya bilimsel yöntemin söylemini tartışmaya bilim adamları ve filozoflar ile, 20. yüzyılda retorik ve retorik kuramı üzerine yapılmıştır. Bu başvuru, son yüz yılda retorik büyük eğilimleri özetler. Alfabetik gibi Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Edward PJ Corbett, Paul de Man, Jacques Derrida, Walter J. Ong, ve IA Richards gibi 40 20th- yüzyıl retorikçileri, girdileri düzenlenmiştir bulunuyor. Her giriş uzman katılımcı tarafından yazılan ve kısa bir biyografi, figürün retorik teorisinin analizi ve birincil ve ikincil işlerin bir kaynakça sağlar. hacim geniş bibliyografik malzeme ile son bulur.