Yurtdışında eğitim almak

Reklamverenler hedef kitleye ürün faydaları iletişim medya çeşitli kullanın. Örneğin, televizyon reklamları ürün tanıtımları için kullanılabilir, baskı reklamlar daha detaylı bilgi iletişim ve marka imajını oluşturmak için kullanılabilir, ve ürün ambalajı satış noktası (Belch ve Belch 1995) tüketicileri çekmek için kullanılabilir. Bu medya kullanımı genellikle tek bir tümleşik iletişim kampanyası (Schultz, Tannebaum ve Lauterborn 1993) içine koordine edilmektedir.

Farklı ortam kullanılarak bir nedeni onlar farklı şekillerde tüketicilere dahil, farklı işlevlere hizmet ve onlar güvenilirlik çeşitli düzeylerde olması. Medya tutulumu çalışmada, tüketicilerin çoğunluğu dergileri diğer medya daha spesifik bilgi verdi hissettim. Gıda hakkında bilgi ararken, yetişkin tüketicilerin yüzde 41’i, dergi gazete yüzde 26, ve televizyon yüzde 15 (America 1991 Dergi Yayıncılar) anılacaktır.

Psikoloji, reklam, iletişim ve edebiyatları kaynak etkileri üzerine araştırma uzun bir geçmişi varken, bu çalışmalar sözcüsü yetki ve güven-uğraşları etkisi üzerine yoğunlaşmıştır (Bush, Moncrief ve 1987 Ziethaml; 1983 Percy) . Reklam içeriğinin güvenilirliği tüketicilerin değerlendirmeler çeşitli medya göreceli etkisi konusunda çok az araştırma, ancak var. Morris Brinberg ve (1984) Plimpton doktor yorumlayan hastalar için bekleme odasında bıraktığı bir broşürde olarak etiketlenmiş bir reklam ve bilgi olarak etiketlenmiş reçeteli ilaç bilgilerinin tüketici algısındaki farklılıklar bulundu. “Bildiriler daha iyice okuyun ve mevcut bellek şeması entegre olmuş olabilir” (Morris, Brinberg ve Plimpton 1984, 76). Böyle bir farkın bir nedeni doktorun örtülü onayı vardı broşürün, büyük inandırıcılığı olabilir.