Yurtdışı Firmaları

Bu hacmi son Reklamcılık ve Tüketici Psikolojisi Konferansı’nda teslim ve tartışılan kağıtları düzenlenmiş ve revize sürümleri içerir. Konferansın teması takiben – “Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi” -. Kitap akademik psikoloji, pazarlama teorisi, anket metodolojisi ve pratik deneyim harmanlayarak, aynı anda sorunları ve reklam kısıtlamaları ele alırken

reklamlar ince olduğunu kabul ederek, çeşitli, karmaşık Detaylı inceleme gerektiren olaylar, bu derleme hem akademik ve uygulamalı açılardan reklamın farklı etkileri çok boyutlu doğasını araştırıyor. Teorileri ve yöntemleri Güncellemeler – birlikte uzman yorumlarıyla – yardım hem reklam ve pazarlama uzmanları ve iletişim uzmanları ilgi olacak bu değerli koleksiyonu yapmak.