Viyanada üniversite okumak

yaşam tarzı pazar segmentasyonu ve genel pazarlama stratejisinin bir yönü olarak rolünü artan önemi bu yönetim odaklı kitabın odak noktasıdır. Michman grup dinamikleri ve satın alma etkiler sosyal ve kültürel değişimler yaşam tarzı pazarlama kararları nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Kitap tarihsel bir perspektif içinde pazar ve yaşam tarzı segmentasyonu yerleştirir; Tekler, gençler, yaşlılar, ve etnik gruplar olarak grup dinamikleri ve hedef pazarlar tartışır; ve karar verme, alışkanlıkları satın alma ve tüketici davranışları üzerindeki değerlerini değiştirerek etkisini inceliyor.