Televizyon Mit ve Amerikan Zihin

Bu kitap televizyon görüntüleri şekil ve bu kültürün egemen ideolojisini güçlendirmek mitler bir yorumunu sunuyor. Tüm televizyon türlerinin geçmişlerini sağlar ve daha büyük toplumda, siyasi, sosyal, kültürel ve vardiya her tür içinde gelişmeleri bağlar.Bu yeni Second Edition Amerika Birleşik Devletleri’nde ve büyük toplumun egemen ideoloji televizyon iş hem de meydana gelen önemli değişiklikler yansıtan, orta-1993 temsilcisi serisi ve süreğen önceki sayının yakın metinsel analizi günceller. Second Edition ayrıca son on yılda meydana gelmiş televizyon çalışmaya ilişkin eleştirel teoride önemli ilerlemeler yansıtır, ve (ilk baskısında hakim) yapısalcı kritik pozisyonlar ve uzaklaştığı bir post-yapısalcı konumunu hem de içerir olası çoklu kodaçımları bir dikkate ideolojinin determinist metinsel analizi.