Televizyon Çalışmaları

Televizyon Çalışmaları: Anahtar Kavramlar hızla akademik ilgi genişleyen bir alana kesin başvuru kılavuzu. Bu kapsamlı ve up-to-date kılavuzu kaplı televizyon çalışmaları bu yönleri arasında şunlar: * televizyonun çalışma şekillendiren teorik bakış açıları – Marksizm; semiyoloji; Televizyonun çalışma şekillendiren feminizm * kavramları – anlatı; temsil; önyargı * televizyon türleri – pembe dizi; haber; televizyon anlamak için kullanılan bilim kurgu * yöntemleri – içerik analizi; izleyici araştırması * İlgili, sosyal, ekonomik ve siyasal olaylar – mülkiyet; sosyal politika.