Saraybosna eğitim

Bu ders kitabı medya ile bizim deneyimlerimiz dünya hakkında bilgi sahibi biçimini nasıl etkilediğini inceliyor ve bu bilgi tutum ve davranışları için sonuçlar yaratır nasıl.Medya etkileri dersler, kitle iletişim ve medya psikolojisi için.