Medya ve İletişim Araştırmaları

Medya ve İletişim Araştırmaları Bir El Kitabı, sosyal bilimler ve beşeri hem perspektifleri kapsayan analiz ve medya yorumlanması, nitel hem de nicel yaklaşımlar sunuyor. El Kitabı daha önce araştırma kapsamlı bir inceleme ve planı hakkında düşünmek ve farklı sosyal ve kültürel bağlamlarda medya çalışmaları yürütmek için nasıl kurallar bir set sunuyor. Tarih, sistematiği ve araştırma edimbilim bölümlere ayrılmıştır ve her alanda uluslararası kabul uzmanlar tarafından yazılmış, El Kitabı öğrenciler ve araştırmacılar için bir standart referans çalışma olacak.