Makedonyada eğitim

Bu Not yanındaki birlikte Amerikalı meslektaşları ile, Avrupa Birliği’nde sigara reklam yeni ve mevcut kısıtlamaları analiz eder. Bu Not sonra yayın tütün reklam, mevcut AB yasağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal edebilir ve yeni toplam yasağı açıkça bunu savunuyor. Son olarak, bu Not yayın tütün reklam yasağı mevcut ABD muhtemelen ticari konuşma Yargıtay tedavi altına onadı olacağını ise, hem ABD ve AB yayın yasakları gerekenden daha fazla kısıtlayıcı ve doğru sigara reklam hedeflenen izin daralmış olması gerektiği sonucuna varmıştır yetişkinler.

I. AVRUPA BİRLİĞİ YASAL ÇERÇEVE

Onbeş ulusların oluşan Avrupa Birliği, bugün, (5) Roma Antlaşması ile oluşturulan Avrupa Toplulukları izleri kökleri. 1957 yılında imzalanan Bu antlaşma, daha sonra Lüksemburg (1970), Maastricht (1992), Amsterdam (1997) Antlaşmaları ve Avrupa Tek Senedi (1986) tarafından modifiye edildi. (6) antlaşmalar iken, egemen Devletler arasındaki anlaşmalar gibi , antlaşmalar çekilmesi için herhangi bir hüküm bulunmamaktadır tanımadığı bir zımni hakkı içeren olarak düşünülebilir ve bu nedenle doğada yarı-anayasal olarak bazıları tarafından kabul edilir. Ayrıca, Üye Devletler uygun gördükleri herhangi bir şekilde AB hukukunu yorumlamak serbest değildir. Aksine, onlar Avrupa Adalet Divanı (ABAD) yorumlarına bağlı, nerede ve uygulanabilir olan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM).