Makedonya üniversiteleri

Açıkça organize ve erişilebilir, bu kapsamlı yeni ders kitabı dil tipolojik çeşitli verileri kullanarak sözdizimsel yapının analizinde ayrıntılı bir topraklama öğrencilere sağlar. Kitap sözdizimsel analiz dahil temel kavramlar aracılığıyla öğrencilere rehberlik ve insan dillerinde olayların bir dizi örnekler kullanarak, herhangi bir sözdizimsel teoride daha fazla çalışma için onları hazırlamak için gider. Aynı zamanda sözdizimi teorileri konusunda bir bölüm içerir. Her bölüm daha fazla çalışma için cömert egzersizleri ve öneriler içermektedir.