Makedonya gezilecek yerler

Tüm sözdizimsel teorileri bir temel kavram sözdizimsel nesneler arasında bir sözdizimsel ilişkinin olduğunu. Minimalist Framework son çalışma dili öğretim ile ilgili basit ve kavramsal gerekli varsayımlar açısından sözdizimsel nesnelerin doğasını açıklamaya çalıştı ederken, sözdizimsel nesneler arasında tutun ilişkiler benzer araştırılmamıştır. Yazarlar böyle bir keşif başlatmak ve c-komuta, egemenlik ve kontrol ilişkileri gibi bazı temel ilişkiler yapı binaya bir türetme yaklaşımı içinde açıklanabilir savunuyorlar. Bu yaklaşım, sözdizimsel bileşen mimarisi ile ilgili önemli sonuçları vardır. Semantik ve fonolojik yorumlama sözdizimsel türetme tarafından oluşturulan çıktı öbek yapı gösterimi üzerine faaliyet gerekmez. Yorumlama daha kolay bir türetme adımları yerine onun tarafından yaratılan tek çıkış yapısı yorumlayarak, derivationally hesaplanır. Sonuç insan dili öğretim sözdizimsel bileşeninin yeni ve tartışmalı düzey ücretsiz bir modeldir. Bu topikal ve zamanında Minimalist analiz, profesyonel ve teorik dilbilimciler, syntacticians ve sözdizimsel teori çağdaş yaklaşımlar ilgilenen herkes ilgi olacaktır.