Makedonya eğitim hukuk fakültesi

Örgütlerde etik uygulamaların bir sıklıkla altında incelenip alan, aldatıcı ve bilinçaltı reklam ikna ve etkileme tüketici davranışı amaçlanan mesajlar iletmek için bazı firmalar tarafından bir yöntem olarak hizmet vermiştir. Kurumsal Amerika’da etik ihmaller üzerinde artan odaklanarak, bu tür reklam tüketiciler gibi etkili ve etkileri potansiyel zararlı reklamverenler tarafından yaygın olarak algılandığı bir potansiyel psikolojik ve davranışsal sosyalleşme yöntemi olarak, bu tartışmanın içinde keşfedilmeden. 65 katılımcı ile bilinçaltı reklam konuyla ilgili bir niteliksel araştırmanın sonuçları, tartışılır ve özetlenmiştir. Öneriler etik değerlendirme sağlam yöntemlerin geliştirilmesi yoluyla gelen kamu bilincini arttırmak için sağlanmaktadır.Bir çerçeve değerleri teoride topraklı ve ruh-merkezli liderlik tartışmalı ya da bilinçaltı reklam ve sosyal değer maksimizasyonu rolünü değerlendirmek için sunulmaktadır.

Etik olmayan İşletme ve Reklamcılık

Kurumsal Amerika giderek etik olmayan uygulamalar ve niyetlerin algılamaları için eleştirdi haline gelmiştir. Sömürücü kurumsal brutalism (Morgan, 1998) Son yüksek profilli davalar popüler basında iyi belgelenmiş bulunmaktadır. Örneğin, Worldcom, Enron, ve (diğerleri arasında) Arthur Andersen gibi şirketler benimsenen değerler tehlikeye ki aldatıcı uygulamalar ve lezzetsiz gündemler yoluyla kamu inançla (Ampofo, Mujtaba, Cavico ve Tindall, 2004) güven kırma olarak tasvir edilmiştir onlar yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, düzenleyiciler ve diğer paydaşlar (Pohlman, 2004) tebliğ etmişti. Pohlman çoğu zaman, yöneticiler ve çalışanlar pahasına, kısa vadede alt satırında artırmak için baskı olduğunu belirtti; ve bu son beş yıl içinde Enron ve diğer firmalar ile gözlemlediği gibi uzun vadeli değer yaratma odaklı olmaması organizasyon için zorluklar oluşturur durumlara neden olabilir. Daha fazla kazanç peşinde stok performansını artırmak, ya da rekabet gücünü artırmak için çabalarında, bu firmaların yapan ya gerçekleri gizleyen kasten yanlış fmancials raporlama ve gerçeklik algısını manipüle kamu amaçlanan mesajlar Aşılama (Kroeker & Losi, 2002; Gemileri, 2003) .