Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları

Birçok çağdaş konular kolayca veya tamamen ulus devlet düzeyinde anlaşılamaz ve küreselleşme kavramı küresel (ulusötesi) süreçlerin analizi yoluyla anlayış geliştirmek için kullanılır. Bu hacim Amerikanlaşma fenomenini, ve dünya çapında etki ve küreselleşmenin kültürel sonuçlarını araştırıyor.