KONAKLAMA TEORİS

Konaklama teorisinin merkezi kavramı “… olduğu etkileşim bireylerin ayarlamak için motive (veya uygun) kazanıyor için bir strateji olarak kendi konuşma stilleri sırasında … Aşağıdaki hedefler: etkileşimde arasındaki iletişim verimliliği elde, dinleyicilerin sosyal onay çağrıştıran, ve (“Giles, Mulac, Bradac, & Johnson, 1987, s olumlu sosyal kimlikleri korumak. …