Kişilerarası İletişim Araştırmaları

Bu olağanüstü toplanması – bir derleme kişilerarası iletişimde konularla ilgili meta-analizler – kişilerarası iletişim araştırmaları mevcut geniş bir inceleme sunuyor. Çiftler ve güvenli seks, ebeveyn-çocuk iletişimi, argumentativeness ve kendini ifşa dahil kişilerarası iletişim, ilgili konularda geniş bir yelpazede bir araya getiren, bu hacimdeki katkıları da kişilerarası iletişimde karşılıklılık, yapısalcılık, sosyal destek gibi temel konuları incelemek, yanı sıra cinsiyet, çatışma ve medeni ve örgütsel sorunlar olarak. Beş bölüme organize katkılarıyla, bu hacim: * Bağımsız meta-analizler için hazırlıyor; * Kişilerarası iletişim ve bu temayı yansıtan meta-analizlerde bireysel özellikleri bir bakış sağlar; * Kişilerarası iletişim ikili ve etkileşimsel yaklaşımları inceler; ve *-meta analizler etkisini inceliyor kişilerarası iletişimin anlaşılması üzerine.Her düzeyde kişilerarası iletişim araştırmacılar için bir kaynak olarak, bu hacim çalışma ve araştırma nesil başlatmak için sağlam bir temel oluşturur.