Kadın ve Soap Opera

Kadın sabun opera izleme uzun bir zaman verimsiz atık olarak feministlerin ve nonfeminists tarafından düşünülmüş. Blumenthal, bu programlarda kadınların “hoşgörü” aslında özgürleştirici olduğunu savunarak, karşıt görünüm alır. Kadınsı içerik ve stil bağlı stigma sosyal muhalefeti üstesinden, ve sabun opera izleme yapan kadınlar kendi kadınlık, romantizm, İlişkiselliğin, sezgi, talkativeness ve duygusallık diğer yönleri ile özellikle kendi toplumsal cinsiyet kimlik kutluyoruz. Bu kitap sosyoloji, kadın çalışmaları ve medya çalışmaları alanlarında akademisyenlerin ilgisini olacaktır.