İletişim Yakalama ve Kültürel Bağlam

İletişim yakalama iletişim kaçınma düzeyleri (Richmond ve McCroskey, 1998) tahmin gösterilmiştir yaygın araştırılmış bir kişilik özelliğidir. Amerikan ve Japon katılımcılar arasındaki mevcut çalışma karşılaştırıldığında iletişim endişe seviyeleri. İletişim Yakalama (McCroskey, 1982) Kişisel Raporu Japonca çevirisi üç Japon üniversitelerde 200 lisans öğrencisine uygulanmıştır. PRCA-24 İngilizce sürümü Florida’da büyük bir üniversitede 122 lisans verildi. Veri Amerikan numunede daha Japon numune iletişim tutuklanması anlamlı olarak daha yüksek seviyede gösterdi. Veri kültürel etkileri referans ile tartışıldı.

İletişim Yakalama (CA) (McCroskey, 1984, s.13) “korku ya da başka bir kişi veya kişiler ile gerçek veya beklenen iletişim biriyle ilişkili anksiyete bireyin düzeyi” olarak tanımlanır. CA hemen hemen her kültürde olan Çin’in (Zhang, Butler ve Pryor, 1996), Arjantin (Sarquisse, Butler, & Pryor, 2003), Amerika Birleşik Devletleri (McCroskey, 1984), Pasifik olmak üzere, araştırılmıştır var bulunmuştur Lavabo (Klopf, 1984) ve diğerleri. Bu çalışmalar CA oranları kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Mevcut araştırma ayrıca CA insidansında kültürel varyans sorunu araştırdık