Glasgow Üniversitesi

Derece hala 1957 yılında 1451. yılında kurucu belge olan Papalık Bull referans burada verilir, Glasgow elektronik bilgisayar ile ilk İskoç üniversite oldu. Bugün bazı 5.800 personel ve yaklaşık 23.600 öğrenci Lord Kelvin, Adam Smith, James Watt ve Joseph Lister alma mater dokuz fakülte doldurun.