Garanti öğrenci kayıt

Sentaktik Geliştirme çocuk dil gelişimi üzerindeki araştırma literatürünün geniş bir eleştirel anket sunuyor. Hem teorik hem de ampirik konulara dengeli kapsama verilmesi, William O’Grady çocuklar İngilizce sözdizimi elde nasıl bir up-to-date resmi oluşturur. Bölüm 1 kelime sırası dahil sözdizimsel fenomenler, konu damla, gömülü hükümler, WH-sorular, inversiyon, göreli hükümler, pasifler ve artgönderim bir dizi ilişkin gelişimsel verilerin bir bakış sunuyor. Bölüm 2 ana biçimci çerçevesinde çalışmalarını rapor değil, aynı zamanda alternatif yaklaşımların sonuçlarını dikkate kalkınma gerçekleri yanı sıra öğrenilebilirlik sorunu açıklamak için ileri olan çeşitli teoriler düşünmektedir. Sözdizimsel gelişim modern çalışmada bakış açıları geniş bir yelpazeyi kapsayan bu kitap, dil edinimi alanında uzmanlar için paha biçilmez bir referans ve psikoloji, dilbilim öğrencileri ve araştırmacılar için sözdizimi edinimi için mükemmel bir giriş sağlar, ve bilişsel bilim .