Eğitim İletişim ve Teknoloji Araştırma

Eğitim İletişim ve Teknoloji Derneği (AECT), bu çığır açan Elkitabı güncellemeleri ikinci baskısında sponsorluğunda ve eğitim iletişim ve teknoloji alanını oluşturan araştırma, teori, sorunları ve metodoloji onun gözden genişletiyor. Yedi bölüme Organize, bu profiller ve bu hızla değişen alanında aşağıdaki unsurları entegre: kuramsal temelleri, sert teknolojiler, yumuşak teknolojiler, öğretim tasarımı, öğretim stratejileri, öğretim mesaj tasarımı, ve araştırma yöntemleri. Tüm bölümler, bazı yaygın, güncellendi. Yeni bölümler programlanmış öğretim, günlük biliş ve yer öğrenme, ekolojik psikoloji, internet tabanlı öğrenme, kütüphane medya merkezleri, yabancı dil laboratuarları, mini-, otomatik öğretim tasarımı, bilişsel çıraklık, vaka-tabanlı öğrenme yardımcıları ve konuşma analizi de içerir. Tüm makaleleri ön-uç veritabanları, hipermetinlerin ve özetleri yapımını sağlayan bir sayısal çapraz referans sistemi etrafında organize edilmektedir. Bu el kitabı, eğitim, iletişim ve teknoloji yüksek lisans öğrencileri, profesörler, öğretim tasarımcıları ve araştırmacılar için tasarlanmıştır.