Eberhard Karls Universität Tübingen

Kepler ve Hegel bu kurumda, Almanya’nın en eski üniversitelerinden biri mezunları arasındadır.Bu Kont Eberhard tarafından 1477 yılında kurulan ve Duke Karl Eugen tarafından 1769 yılında bugünkü adı verildi. Bu 14 fakülte 23.000 öğrenci ve yaklaşık 2.450 akademik personeli etrafında barındırmaktadır.