Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni

1970’li yıllarda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), bir Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni (NWICO) oluşturulmasını destekledi. UNESCO küresel medya gösterimi daha adil hale getirmek bir dizi tedbir hazırlamak için Nobel Barış Ödülü sahibi Seán MacBride başkanlığında MacBride Komisyonu, kurmak.MacBride Komisyonu Yeni Dünya Düzeni Bilgi İletişim felsefi temellerini özetleyen “Birçok Sesler, Bir Dünya” başlıklı bir rapor hazırladı.

UNESCO tartışma, özellikle American, “medya emperyalizmi” ağırlıklı Batılı olduğunu ileri sürdü. UNESCO ve ilgili araştırmacılar ülkelerde çok sayıda uluslararası haber akışı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Orijinal UNESCO Raporda ayrıca orantısız istihdam ve medyada kadınların basmakalıp hem atıfta dünya çapında kadınların eşitsizliği konusunda ışık tutacak.Raporun bulguları kadın hareketi ve sivil haklar örgütleri için çok önemli idi.

Çok uluslu bir izleyici üzerinde büyük etkiye sahip kurumsal devleri – kitle iletişim araştırmalarında en son konu birkaç ulus ötesi şirketlerin içine kitle iletişim konsantrasyonu üzerinde duruluyor. İnternetin gelişmesiyle birlikte, hizmet iletimi için alternatif yollar üzerinde çalışmalar kablolu televizyon ve direkt uydu linkleri aracılığı ile, örneğin, başlatılmıştır.