Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bu ders kitabı bütünleşik pazarlama iletişimi ilk tanıtım astardır. Bu bütünleşik pazarlama iletişimi (IMC) farklı yönleri birlikte nasıl pazarlama öğrencilere göstermek için teori ve pratiği bir araya getirir. IMC ortaya çıkmıştır hangi sahneyi ayarlama, yazarlar promosyon karışımı her bileşenini açıklamak ve fonksiyonel entegrasyon sürecini açıklamak için gidin. Metin iş yerinde temel teorilerini bir giriş ek olarak IMC pratik tarafını gösteren, Proctor ve Gamble, NSPCC ve Ardi de dahil olmak üzere şirketlerin önemli vaka çalışmaları içerir.