Bosna hersek devlet üniversitesi

Tüketicilerin arayışı ve bilgiye erişim kendi sağlık tedavi hastanın rolü bir artış eşlik etmiştir. Tüketiciye yönelik (9) Reçeteli ilaç reklamları tüketici bilgilerinin mükemmel kaynakları olma potansiyeline sahip ve gerektiği bu nedenle değil düpedüz yasaklanacak. Hasta bilgi (10) Büyükşehir erişim kesinlikle onların tedavisinde daha etkin bir rol almak için hastayı sağlar.

Bu Kağıt tartışılan halk sağlığı sorunları şüphesiz aynı anda meydana gelen bir takım sorunlar kaynaklanır. Burada belirtilen çözüm onu ​​ortadan olmaz ki kabul ederken, bu sorunu en aza indirmek istiyor daha sıkı FDA düzenleyici düzeni inşa etmektir.

Bu kağıt, tüketici yönelik reçeteli ilaç reklam ile ilgili güncel FDA düzenleyici düzeni etkinliğini değerlendirecek. Bölüm II Amerika Birleşik Devletleri’nde nispeten yeni bir uygulamadır reçeteli ilaçların tüketici yönelik reklam ilgili tarihini tartışıyor. Olası açıklamalar tür reklam hedefleri olarak tüketicilere hekimlerden odak değişim meydana geldi niçin gözden geçirilir.

Bölüm III FDA kategorize ettiği tüketici yönettiği reklam önemli sınıflandırmalar açıklar ve aralarında varolan farklılıkları inceler.

Bölüm IV geçerli FDA düzenleyici düzeni üzerinde duruluyor ve tüketici yönettiği reklam mevcut düzenlemelerin uygulanması bazı zorlukları maruz başlar.

Bölüm V FDA düzenlemeleri mevcut sağlık sistemi üzerindeki spesifik etkileri araştırıyor. Bunlar şunlardır: (1) advers ilaç reaksiyonları küçümsedi; (2) tutarsız kapsamı ve reklamı advers ilaç reaksiyonları miktarı; (3) topluma artan maliyet; (4) caydırıcılık; ve (5) doktor-hasta ilişkisi üzerine gerginlik arttı.

Etkin bir FDA düzenlemeleri güçlendirmek için öneriler Bölüm VI dahildir. …