Authorship ve Üretim Süreci

Televizyon yazarlık üzerine denemeler Bu koleksiyon televizyon çalışmalarında en önemli bilim adamlarının bazı çalışmalarını kapsamaktadır. Aksine, bireysel televizyon metinleri bir yazar atama yerine, katılımcılar televizyon endüstrisini karakterize, kurumsal, kültürel ve ekonomik ortamlarında iş çeşitli yazarlar arasındaki ilişkiyi sınayın. Kitap analizleri ve televizyon yazarlığı eşsiz yöntemleri tanımlar ve medya çağdaş eleştiri dünyasına girmek için izin yazarın hesap için çok sayıda aday önerir.