Anadolu yurtdışı eğitim

Eleştirmenler retorik incelenmesi için bir yönlendirme sağlamak için Kenneth Burke çeşitli yazılarından güveniyor. (1) retorik çalışmalarda uygulanan Burke’ün dramatistic perspektifinin unsurları arasında beşli, temsili anekdot, biçim, kimlik ve scapegoating vardır. Retorik kuramcılar ve eleştirmenler Burke’ün fikirleri üzerine çizilmiş olsa da, yargılama doğasını analiz alimleri genellikle Burkean görünüm yararını göz ardı var. Çağdaş metinlerin (2) Hatta bir üstünkörü inceleme Kenneth Burke çalışmaları nispeten gözden kaçmış gitmiş olduğunu ortaya koymaktadır tartışma teorisinin alanı. (3) Burke tarafından çeşitli denemeler tartışma doğru yaptığı muhtemel görünümüne ilişkin ipuçları vermektedir. Bu denemelerin unsurları inceleyerek, bu kağıt başlangıçta dramatism ve tartışma arasındaki ilişkileri geliştirmek olacaktır. Bu makale, özellikle onlar statükoyu korumak için bir girişim olarak güç yapıları sergi mevcut “bürokratik” zihniyet doğasında tehlikeler inceler. Bu zihniyet daha toplumsal ihtiyaçlarını hizmet verecek referans geniş kare kurulacagı argümanlar önler. İkinci bölüm argümanının dramatistic eleştirmenin görevi analiz eder. Deneme merkezi argüman üzerinde bir dramatistic perspektif bürokratik zihniyet doğasında tehlikeleri karşı hizmet nasıl bir sınavdır.