Akademik Risk Durumu Arasındaki ilişkiler

Ayrıca, proje, akademik risk müdahale için potansiyel yollar belirlenmesi temel hedefi vardır. Birçok üniversite risk akademik başarısızlık öğrencilere yardımcı olmak için tasarlanmış programlar var. onlar erişimi yoktu, eğer yüksek öğrenim dışında olacak öğrencilere – genellikle Temel Becerileri Merkezleri olarak adlandırdığımız bu programlar, kayıtlı öğrenciler, genellikle kentsel alanlarda (1997 Quinnan) ırksal ve kültürel azınlıklar vardır CBS programları tarafından sunulan hizmetler için. Önemlisi, bu programlar için gerekçe genellikle yüksek öğrenim kurumları ırk ilişkileri, sosyal adalet, ve risk öğrencilerin erişimini sağlayarak ekonomik parite olarak ilerleyen konularda toplumu yardımcı bir gala rol oynaması gerektiğini öncül dayanmaktadır kaliteli eğitim (Quinnan, 1997 bakınız). CBS programları risk akademik başarısızlık öğrencilerinin iletişim ihtiyaçlarını belirterek bilgilerden yararlanabilir. …